Анотация

Настоящият проект разглежда научните проблеми свързани с ново приложение на GPS в радиолокационни мрежи, използващи ефекта на пряко разсейване (Forward Scattering-FS) на е/м вълни за откриване, локализиране и класифициране на обекти, по техните GPS радио сенки. Тематичното направление на проекта е ново за България, обединяващо обработка на GPS сигнали и обработка на радарни FS сигнали.

Идеята е да се използва наличната информация от радио сянката, (продължителност, дълбочина, спектър) с цел да се подобри работата на алгоритмите в конвенционалните GPS приемници.

Целта на проекта е да се направят експериментални изследвания на GPS радиосенки от различни обекти, облъчени от GPS сигнали, и да се изследват методи и алгоритми за автоматично откриване, оценка на параметрите и класификация на радио сенките от тези обекти, а също и да се провери възможността да се използва същата технология и за аудио сенки.

Научна хипотеза е, че радио и аудио сенките съдържат ценна информация за обектите, която може да бъде използвана за подобряване на работата на системи с вторично приложение на безжичните технологии. Такива са FS двупозиционни пасивни позициониращи системи, базирани на радио комуникационни или на радио навигационните системи, и в частност на GPS системата. Обикновено в условия на радио сянка от обекта, тези пасивни радио системи губят обекта. Когато обекта се намира близо до линията на предавателя и приемника, на входа на приемника липсва преотразен сигнал от обекта (радио сянка). Когато потребителя на GPS информация се движи в градски условия, той непрекъснато губи сигнал заради високи сгради или дървета, мостове и др., защото попада в сянката на сградите.

Практическата полезност на предложената идея, се състои в използването на специфична обработка на приетия сигнал в GPS приемника, след което, извлечената информация може да се използва: за пеленгация и класификация на движещи се обекти; за по точна оценка географското мястото на неподвижни обекти чрез метода за триангулация; в системи за управление на транспорта; за охрана на зони; за последващо извършване на идентифициране на откритите градските обекти с тези от цифровите географските карти, и др.

Ключови думи:

GPS, FS радари, радио и аудио сянка, откриване, оценка на параметри, класификация