Публикации по проекта

 1. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Signal Processing of GPS Radio Shadows Formed by Moving Targets”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Manuscript ID is MRF-RP-15-448 (Under Review).

 2. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Signal Processing of GPS Radio Shadows Formed by Moving Targets”, of the Signal Processing Symposium SPS-2015, 10-12 June, Debe, Poland, ISBN: 978-83-7798-160-3, DOI: 10.1109/SPS.2015.7168302, 2015, pp. 79-82. Преглед

 3. Kabakchiev C., V. Behar, P. Buist, I. Garvanov, D. Kabakchieva, M. Bentum, “Time of Arrival Estimation in Pulsar Based Navigation Systems”, of the Signal Processing Symposium SPS-2015, 10-12 June, Debe, Poland, ISBN: 978-83-7798-160-3, DOI: 10.1109/SPS.2015.7168287, 2015, pp. 171-175. Преглед

 4. Lazarov A., H. Kabakchiev, T. Kostadinov, D. Minchev, „GISAR Image Reconstruction Based 2-D Smoothed l0 Norm Minimization in Sparse Decomposition”, Proc. of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 1109/IRS.2015.7226233, 2015, pp. 416-421. Преглед

 5. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H.Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “The Study of Target Shadows Using Passive FSR Systems”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226288, 2015, pp. 628-631. Преглед

 6. Kabakchiev A., C. Kabakchiev, V. Behar, I.Garvanov, D. Kabakchieva, “Joint CFAR Detection and Parameter Estimation of Different Marine Targets using Forward Scatter Radar”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226310, 2015, pp. 640-645. Преглед

 7. Kabakchiev C., V. Behar, P. Buist, R. Heusdens, I. Garvanov, D. Kabakchieva, “Detection and Estimation of Pulsar Signals for Navigation”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226320, 2015, pp. 688-693. Преглед

 8. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling. K. Kulpa. A. Yarovoy, “Detection and Classification of Objects from Their Radio Shadows of GPS Signals”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226336, 2015, pp. 906-911. Преглед

 9. Lazarov, A., H. Kabakchiev, T. Kostadinov, “Direct Signal’s Impact on BISAR Signal Formation and Image Reconstruction”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226234, 2015, pp. 1106-1111. Преглед

 10. Garvanov I., C. Kabakchiev, V. Behar, M. Garvanova, “Target detection using a GPS Forward-Scattering Radar” IEEE Pros. of the Second International Conference “Engineering & Telecommunications – En&T 2015”, Noevember 18-19, Moscow-Dolgoprudny, Russia, 2015, DOI: 10.1109/EnT.2015.20, pp. 29-33. (Invited paper). Преглед

 11. Garvanov I., C. Kabakchiev, V. Behar, P. Daskalov, Air target detection with a GPS forward-scattering radar, XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29 May – 1 June 2016, Bourgas, Bulgaria. Преглед

 12. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling. K. Kulpa. A. Yarovoy, “Experimental Verification of Target Shadow Parameter Estimation in GPS FSR”, of the International Radar Symposium IRS-2016, may 10 – 12, 2016, Krakow, Poland, 2016. Преглед

 13. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, Kabakchieva, The Experimental Study of Moving Targets Radio Shadows using GPS Signals”, The Sixth International Conference on Sensor Device Technologies and Applications SENSORDEVICES 2015, August 23 – 28, 2015, Venice, Italy, ISSN: 2308-3514, ISBN: 978-1-61208-426-8, pp. 138-141. Преглед

 14. Garvanov, I., C. Kabakchiev, V. Behar, M. Garvanova, “Target detection using a GPS Forward-Scattering Radar”, The Second International Conference “Engineering & Telecommunications – En&T 2015”, Moscow, Russia, 2015 ISBN 978-5-7417-0581-0, pp. 83-97. Преглед

 15. Garvanov I., V. Bojkov, M. Garvanova, “Secondary Applications of GPS Technology in Urban Environment”, VII Scientific Conference with international participation, Protection of natural resources through environmental protection in urban systems, Belgrade, Serbia, pp. 164-172, 2015. Преглед

 16. Garvanov I., M. Vladimirova, “CFAR Processors in the Presence of Randomly Arriving Impulse Interference”, 13th International Conference on Informatics and Information Technologies, April 22-24, 2016, Bitola, Macedonia, 2016. Преглед

 17. Garvanov I., S. Vladimirov, M. Garvanova, “Polar Hough Detector in the Presence of Randomly Arriving Impulse Interference”, 13th International Conference on Informatics and Information Technologies, April 22-24, 2016, Bitola, Macedonia, 2016. Преглед

 18. Гарванов И., М. Владимирова, С. Владимиров,“Извличане на информация от радио сенки на GPS сигнали“, III Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”, 28-29 май 2015 г. в гр. Велико Търново, България, ISBN: 1310-3946, 2015, стр. 75-76. Преглед

 19. Гарванов И., М. Владимирова, С. Владимиров, Ракович Б., Любич М., „Изследване на възможността за създаване на GPS радио бариера“, Нови информационни технологии в образователния процес X, Доклади и съобщения от Десетия научен семинар на УниБИТ проведен в Истанбул, Турция, на 4–8 април 2015 г., Издателство “За буквите – О писменехь”, ISBN 1313-2768, 2015, стр. 69-76. Преглед

 20. Димитров К., Д. Бояджиев, И. Гарванов, “Възможности за ускоряване на изчислителния процес чрез паралелна обработка”, Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство, том 3, 2015, ІХ. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-малтийски културни общувания”. България – Малта, 1 – 6 юни 2015 г., „За буквите – О писменехь”, ISSN 2367-7988, 2015, стр. 451-454. Преглед

 21. Гарванов И., М. Владимирова, П. Даскалов, “Откриване на въздушни цели с GPS приемник”, IV Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”, 01-03 юни 2016 г. в гр. Велико Търново, България, 2016. Преглед

 22. Димитров K., И. Гарванов, “Експериментално изследване на навигационна система с цел откриване на подвижни обекти”, Х. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания”. България – Унгария, 30.05 – 5.06 2016 г., „За буквите – О писменехь”Будапеща, Унгария, 2016. Преглед