Публикации по проекта

Първи отчетен период

 1. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Signal Processing of GPS Radio Shadows Formed by Moving Targets”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Manuscript ID is MRF-RP-15-448 (Under Review).

 2. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Signal Processing of GPS Radio Shadows Formed by Moving Targets”, of the Signal Processing Symposium SPS-2015, 10-12 June, Debe, Poland, ISBN: 978-83-7798-160-3, DOI: 10.1109/SPS.2015.7168302, 2015, pp. 79-82. Преглед

 3. Kabakchiev C., V. Behar, P. Buist, I. Garvanov, D. Kabakchieva, M. Bentum, “Time of Arrival Estimation in Pulsar Based Navigation Systems”, of the Signal Processing Symposium SPS-2015, 10-12 June, Debe, Poland, ISBN: 978-83-7798-160-3, DOI: 10.1109/SPS.2015.7168287, 2015, pp. 171-175. Преглед

 4. Lazarov A., H. Kabakchiev, T. Kostadinov, D. Minchev, „GISAR Image Reconstruction Based 2-D Smoothed l0 Norm Minimization in Sparse Decomposition”, Proc. of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 1109/IRS.2015.7226233, 2015, pp. 416-421. Преглед

 5. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H.Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “The Study of Target Shadows Using Passive FSR Systems”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226288, 2015, pp. 628-631. Преглед

 6. Kabakchiev A., C. Kabakchiev, V. Behar, I.Garvanov, D. Kabakchieva, “Joint CFAR Detection and Parameter Estimation of Different Marine Targets using Forward Scatter Radar”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226310, 2015, pp. 640-645. Преглед

 7. Kabakchiev C., V. Behar, P. Buist, R. Heusdens, I. Garvanov, D. Kabakchieva, “Detection and Estimation of Pulsar Signals for Navigation”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226320, 2015, pp. 688-693. Преглед

 8. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling. K. Kulpa. A. Yarovoy, “Detection and Classification of Objects from Their Radio Shadows of GPS Signals”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226336, 2015, pp. 906-911. Преглед

 9. Lazarov, A., H. Kabakchiev, T. Kostadinov, “Direct Signal’s Impact on BISAR Signal Formation and Image Reconstruction”, of the International Radar Symposium IRS-2015, June 24 – 26, 2015, Dresden, Germany, ISBN: 978-3-95404-853-3, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226234, 2015, pp. 1106-1111. Преглед

 10. Garvanov I., C. Kabakchiev, V. Behar, M. Garvanova, “Target detection using a GPS Forward-Scattering Radar” IEEE Pros. of the Second International Conference “Engineering & Telecommunications – En&T 2015”, Noevember 18-19, Moscow-Dolgoprudny, Russia, 2015, DOI: 10.1109/EnT.2015.20, pp. 29-33. (Invited paper). Преглед

 11. Garvanov I., C. Kabakchiev, V. Behar, P. Daskalov, Air target detection with a GPS forward-scattering radar, XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29 May – 1 June 2016, Bourgas, Bulgaria. Преглед

 12. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling. K. Kulpa. A. Yarovoy, “Experimental Verification of Target Shadow Parameter Estimation in GPS FSR”, of the International Radar Symposium IRS-2016, may 10 – 12, 2016, Krakow, Poland, 2016. Преглед

 13. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, Kabakchieva, The Experimental Study of Moving Targets Radio Shadows using GPS Signals”, The Sixth International Conference on Sensor Device Technologies and Applications SENSORDEVICES 2015, August 23 – 28, 2015, Venice, Italy, ISSN: 2308-3514, ISBN: 978-1-61208-426-8, pp. 138-141. Преглед

 14. Garvanov, I., C. Kabakchiev, V. Behar, M. Garvanova, “Target detection using a GPS Forward-Scattering Radar”, The Second International Conference “Engineering & Telecommunications – En&T 2015”, Moscow, Russia, 2015 ISBN 978-5-7417-0581-0, pp. 83-97. Преглед

 15. Garvanov I., V. Bojkov, M. Garvanova, “Secondary Applications of GPS Technology in Urban Environment”, VII Scientific Conference with international participation, Protection of natural resources through environmental protection in urban systems, Belgrade, Serbia, pp. 164-172, 2015. Преглед

 16. Garvanov I., M. Vladimirova, “CFAR Processors in the Presence of Randomly Arriving Impulse Interference”, 13th International Conference on Informatics and Information Technologies, April 22-24, 2016, Bitola, Macedonia, 2016. Преглед

 17. Garvanov I., S. Vladimirov, M. Garvanova, “Polar Hough Detector in the Presence of Randomly Arriving Impulse Interference”, 13th International Conference on Informatics and Information Technologies, April 22-24, 2016, Bitola, Macedonia, 2016. Преглед

 18. Гарванов И., М. Владимирова, С. Владимиров,“Извличане на информация от радио сенки на GPS сигнали“, III Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”, 28-29 май 2015 г. в гр. Велико Търново, България, ISBN: 1310-3946, 2015, стр. 75-76. Преглед

 19. Гарванов И., М. Владимирова, С. Владимиров, Ракович Б., Любич М., „Изследване на възможността за създаване на GPS радио бариера“, Нови информационни технологии в образователния процес X, Доклади и съобщения от Десетия научен семинар на УниБИТ проведен в Истанбул, Турция, на 4–8 април 2015 г., Издателство “За буквите – О писменехь”, ISBN 1313-2768, 2015, стр. 69-76. Преглед

 20. Димитров К., Д. Бояджиев, И. Гарванов, “Възможности за ускоряване на изчислителния процес чрез паралелна обработка”, Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство, том 3, 2015, ІХ. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-малтийски културни общувания”. България – Малта, 1 – 6 юни 2015 г., „За буквите – О писменехь”, ISSN 2367-7988, 2015, стр. 451-454. Преглед

 21. Гарванов И., М. Владимирова, П. Даскалов, “Откриване на въздушни цели с GPS приемник”, IV Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”, 01-03 юни 2016 г. в гр. Велико Търново, България, 2016. Преглед

 22. Димитров K., И. Гарванов, “Експериментално изследване на навигационна система с цел откриване на подвижни обекти”, Х. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания”. България – Унгария, 30.05 – 5.06 2016 г., „За буквите – О писменехь”Будапеща, Унгария, 2016. Преглед

Втори отчетен период

Публикации в реферирани издания:

 1. Kabakchiev, H., I. Garvanov,

 2. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, K. Dimitrov, H. Rohling, K. Kulpa, A. Jarovoy, “Experimental Parameter Estimation of Vehicles GPS Shadows by Forward Scattering Systems”, The 18th International Radar Symposium 2017, 28-30 June, 2017, Prague, Czech Republic, pp.1-7, DOI: 10.23919/IRS.2017.8008216. Преглед

 3. Kabakchiev C., D. Kabakchieva, I. Garvanov, V. Behar, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Data Mining Classification of Cars Based on GPS Shadows in Forward Scatter Radar Systems”, The 18th International Radar Symposium 2017, 28-30 June, 2017, Prague, Czech Republic, pp. 1-9, DOI: 10.23919/IRS.2017.8008217. Преглед

 4. Lazarov A., Chr. Kabakchiev, A. Dimitrov, D. Minchev, “Kalman Tracking Filter in 3-D Space”, The 18th International Radar Symposium 2017, 28-30 June, 2017, Prague, Czech Republic, pp. 1-10, DOI: 10.23919/IRS.2017.8008185. Преглед

 5. Garvanov I., K. Dimitrov, V. Behar, C. Kabakchiev, “Comparative analysis of object shadows obtained by GPS and sound signals“, Signal Processing Symposium SPS-2017, September 12 – 14, Jachranka, Poland, 2017, pp. 1-4, DOI: 10.1109/SPS.2017.8053681. Преглед

 6. Kabakchiev C., V. Behar, I. Garvanov, D. Kabakchieva, A. Kabakchiev, H. Rohling, M. Bentum, J. Fernandes, „Feasibility of asteroid detection using pulsar signals”, International conference on radar systems, 23 – 26 October 2017, Belfast Waterfront Conference Centre, UK, DOI: 10.1049/cp.2017.0448, pp. 1-4. Преглед

 7. Kabakchiev C., V. Behar, I. Garvanov, D. Kabakchieva, A. Kabakchiev, H. Rohling, M. Bentum, J.Fernandes, “Feasibility of Air Target Detection using Pulsar FSR Net”, European Radar Conference 2017, 11th – 13th October 2017, Nuremberg, Germany, pp. 545-548. Преглед

 8. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, „Aircraft Detection at Short Distances by GPS FSR System“, Eighth International Conference on Sensor Device Technologies and Applications, SENSORDEVICES 2017, September 10 – 14, 2017 – Rome, Italy, pp. 63-67. Преглед

 9. Garvanov I., S. Vladimirov, “Target Detection by GPS Forward-Scattering System”, 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 28 Aug. – 2 Sept. 2017, Kos, Greece. Преглед

 10. Garvanov, I., Kabakchiev, Ch., Behar, V., Garvanova, M. The Experimental Study of Possibility for Pulsar Signal Detection. The Second International Conference “Engineering & Telecommunications – En&T 2016”, Noevember 28-30, Moscow-Dolgoprudny, Russia, 2016, pp. 68-72, DOI: 10.1109/EnT.2016.023. Преглед

 11. Garvanov I., C. Kabakchiev, V. Behar, H. Rohling, “Experimental study of moving man detection by acoustic forward scattering radar system”, International Conference on Telecommunications and Remote Sensing – ICTRS’17, Delft, Nederland, 06-08.11.2017. Преглед

 12. Garvanov I., Kabakchiev C., Shishkov B., Garvanova M. (2018) Towards Context-Aware Vehicle Navigation in Urban Environments: Modeling Challenges. In: Shishkov B. (eds) Business Modeling and Software Design. BMSD 2018. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 319. Springer, Cham, DOI:10.1007/978-3-319-94214-8_29, pp. 382, 2018. Преглед

 13. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Separation of GPS Signals in FSR System”, 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON) 2018, May 14-17, Poznań, Poland, DOI: 10.23919/MIKON.2018.8405176, pp. 194 – 198. Преглед

 14. Kabakchiev C., I. Garvanov, V. Behar, A. Kabakchiev, D. Kabakchieva, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Comparative Analysis of Two GPS Forward Scattering Systems For Cars Parameter Estimation”, The 19th International Radar Symposium IRS 2018, June 20-22, 2018, Bonn, Germany, 978-3-7369-9545-1. Преглед

 15. Kabakchiev H., V. Behar, I. Garvanov, D. Kabakchieva, K. Kabakchiev, H. Rohling, K. Kulpa, A. Yarovoy, “Observation of Falling Cosmic Objects Using GPS-Based FSR”, The 19th International Radar Symposium IRS 2018, June 20-22, 2018, Bonn, Germany, 978-3-7369-9545-1. Преглед

 16. Garvanov I., Kabakchiev C., Shishkov B., Garvanova M. (2018), “Vehicle Navigation in Urban Environments: Overcoming GPS Shadows”, Proc. of Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing (ICTRS 2018), Barselona, Spain, 8-9 Oct., 2018, ACM ISBN 978-1-4503-6364-8/17/11, pp.77-80. Преглед

  Публикации не реферирани:
 17. Гарванов И., М. Гарванова, Влиянието на съвременните информационни и комуникационни технологии върху човека, Международен пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-гръцки културни общувания“, 29.05.2017 – 05.06.2017 г., Солун, Гърция. Преглед

 18. Гарванов И., Хр. Кабакчиев, В. Бехар, М. Владимирова, К. Димитров, С. Владимиров, Откриване на нисколетящи самолети чрез GPS сигнали, Първа научна конференция с международно участие „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, 11-12 октомври 2016, София, 2017 г., стр. 7-23. Преглед

 19. Garvanov I., S. Vladimirov, N. Geshev, “Moving Target Detection by Acoustic Forward Scattering Radar System”, Second International Scientific Conference „industry 4.0“, 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria, ISSN (Online) – 2535-0161, pp. 27-30. Преглед