Х. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания”. България – Унгария, 30.05 – 5.06 2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *