III Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ”, 28-29 май 2015г. в гр. Велико Търново, България

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *